Wat doet Beehive

In Nederland is een overschot aan lege gebouwen die vragen om interessant hergebruik, maar er bestaat tegelijk een tekort aan huurders die de panden kunnen betalen. Beehive (her)ontwikkelt gebouwen en gebieden om de leegstand tegen te gaan en tegelijkertijd ruimte te bieden aan creatieve ondernemers. Na het ontstaan van de eerste Beehive locatie in gebouw Vliegbasis de Huygens in 2008 bleek het concept zodanig aan te slaan dat wij zijn blijven uitbreiden en daarna ook locaties ontwikkelden in Amsterdam Oost & IJburg. We blijven ook altijd open staan voor het ontwikkelen van meer en nieuwe locaties.

Er bestaan meer broedplaatsen in Amsterdam, dus wat maakt het Beehive concept nu zo bijzonder en succesvol? Beehive is een creatieve BLOEI-plaats. Inderdaad, een bloeiplaats en geen broedplaats.

Dat houdt in dat, in tegenstelling tot andere broedplaatsen, Beehive niet alleen betaalbare werkplekken aanbiedt aan creatieve ondernemers, maar ook een platform en samenwerkingsverbanden binnen het netwerk faciliteert.  Beehive doet dit door aan te sturen op samenwerking, informatiedeling, wederzijdse inspiratie en aanmoediging van startende creatieve ondernemers uit zeer uiteenlopende disciplines. En dat maakt het verschil! De bloeiplaatsen leveren een toegevoegde waarde aan de ondernemers en de omgeving en het netwerk dat ze vormen met elkaar.

Naast de ontwikkeling van de eigen bedrijfswerkzaamheden, vraagt Beehive haar netwerk om gemiddeld een halve dag per maand te investeren in een bloeiproject. Dat zijn projecten die opgezet worden vanuit de eigen creatieve discipline en zelfstandig of in gezamenlijk verband worden uitgevoerd, en die ten goede komen aan de wijk/omgeving, je eigen bedrijf, het netwerk of een combinatie hiervan. Projecten kunnen eindeloos variëren en kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het organiseren van festivals, het geven van workshops, het begeleiden van stages, master classes, fotoreportages, muurschilderingen, het bouwen van websites, het maken van films, het ontwerpen van flyers en nog veel meer. Zie ook Projecten voor meer informatie.

gevelklein